Home สาระความรู้ทั่วไป สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday59
mod_vvisit_counterYesterday94
mod_vvisit_counterThis week59
mod_vvisit_counterThis month1459
mod_vvisit_counterAll (since 19Jan2009)8487974

Who's Online

We have 81 guests online

Alexa

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
Monday, 15 December 2008 18:38
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ??(อายุตั้งแต่ 5,000 ปี ก่อนคริสต์กาล - ค.ศ. 500)

ประมวลและจัดโดยนักปราชญ์กรีก ชื่อ แอนติเพเตอร์( Antipater ) แห่งไซดอน ( Sidon )
ในศตวรรษที่สองก่อน ค.ศ. สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7 อย่าง สมัยโบราณเป็นผล
งานของมนุษย์ทางด้านวิศวกรรม? สถาปัตยกรรมและศิลปะชวนพิศวง จากยุคสมัยแรกเริ่ม
อารยธรรมของโลกในแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ ในอียิปต์? ถึงยุคความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกโบราณ
?และยุคสมัยอาณาจักรโรมันเรืองอำนาจ

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยโบราณ?? ได้แก่

1. พีระมิดแห่งเมืองกิซา?
2. สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
3. วิหารไดอานา (อาร์เทมิส) แห่งเมืองเอฟิซูส
4. อนุสาวรีย์เทพเจ้าซีอุส (จูปีเตอร์) แห่งโอลิมเปีย
5. อนุสาวรีย์โคโลสซูสแห่งเกาะโรดส์
6. สุสานมุสโซเลียมแห่งฮาลิคานาสซัส
7. ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย

??

พีระมิดอียิปต์? (The Pyramids of Egypt)?
????? พีระมิดอียิปต์เป็นสิ่งมหัสจรรย์ยุคโบราณเพียงสิ่งเดียวที่ยังคงสภาพเกือบสมบูรณ์เหมือนใน
อดีต? ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์?? ณ? เมืองกีเซ (Giza) ตอนเหนือของกรุงไคโร? เมืองหลวงของอียิปต์? ประกอบไปด้วยพีระมิดใหญ่? 3? องค์? คือ? พีระมิดที่บรรจุพระศพของฟาโรห
์คีออปส์ (Cheops)? คีเฟรน (Chephren)? และไมเซอริมุส (Mycerimus)? พีระมิดคีออปส์
เป็นพีระมิดที่ใหญ่ที่สุด? สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ? 3500? ปีก่อนคริสต์ศักราช? เดิมสูงถึง? 481
ฟุต? แต่ปัจจุบันลดลงเหลือ? 450? ฟุต? ฐานของพีระมิดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ? 32.5? ไร่
( 13? เอเคอร์ )? สร้างขึ้นโดยการใช้หินทรายตัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมก้อนละประมาณ? 2.5 ตัน? ถึง? 30? ตัน?? โดยใช้หินทั้งหมดกว่า? 2.3? ล้านก้อน? ใช้แรงงานทาสและกรรมกรในการก่อสร้าง
ประมาณ 100,000 คน? ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ? 20? ปี สำหรับพีระมิดคีเฟรนหรือพีระมิดรูปสฟิงซ์ซึ่งเป็นคนครึ่งราชสีห์??? โดยมีใบหน้าเป็นคนมีตัวเป็นราชสีห์อยู่ในท่าหมอบเฝ้าหน้า
พีระมิดคีออปส์สูงประมาณ 66 ฟุต
?

สวนลอยแห่งบาบิโลน?(The Hanging Garden of Babylon)?
???? สวนลอยแห่งบาบิโลนตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติส? บนผืนแผ่นดินของประเทศอิรักในปัจจุบัน สวนลอยบาบิโลนเป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่ 2? (Nebuchadnezzar II) แห่งกรุงบาบิโลเนียทรงดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุทยานพักผ่อนแด่พระมเหสีของพระองค์?????
เมื่อประมาณ? 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช? สวนลอยที่สร้างบนพื้นดินกึ่งทะเลทรายนี้มีลักษณะเป็น
ชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปสูงประมาณ? 75? ฟุต? บนพื้นที่ 400 ตารางฟุต? ระเบียงของแต่ละชั้นได้รับ
การตกแต่งด้วยการปลูกไม้ดอก? ไม้พุ่ม? และไม้ยืนต้นต่างๆ? โดยมีระบบชลประทานชักรอกน้ำจากแม่น้ำยูเฟรติสขึ้นไปสู่ชั้นบนสุด? เพื่อปล่อยให้ไหลลงมายังชั้นต่างๆ สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้ตลอดทั้งปี? ส่วนผนังแต่ละด้านประดับประดาด้วยกระจกสีอย่างสวยงาม? ปัจจุบันสวนลอย
บาบิโลนได้พังทลายสูญหายไปหมดแล้ว

 

วิหารไดอานา (อาร์เทมิส) แห่งเมืองเอฟิซูส (The Temple of Diana (Artemis) at Epesus)


ภาพวิหารไดอานาในปัจจุบัน  ซึ่งเหลือแต่โครงร่าง


วิหารไดอานา? ตั้งอยู่ที่เมืองเอฟิซูส? ประเทศกรีซ? สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนเมื่อประมาณ 550 ปีก่อนคริสต์ศักราช? ตัววิหารกว้าง? 160? ฟุต? ยาว? 342? ฟุต? ด้านกว้างมีเสาหินอ่อนเรียง? 8? ต้น
ด้านยาวเรียง? 20? ต้น? เสาแต่ละต้นสูง? 60? ฟุต? เส้นผ่าศูนย์กลาง? 6? ฟุต? หลังคาทำด้วยไม้มุง
กระเบื้องหินอ่อน? ขนาดของวิหารครอบคลุมพื้นที่? 54,720? ตารางฟุต? เป็นวิหารที่สวยงามมาก เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพธิดาอาร์เทมิสผู้เสด็จลงมาจากสรวงสรรค์เพื่อช่วยชาวเมืองให้พ้นจากภัยพิบัติและความหายนะทั้งปวง? วิหารไดอานาได้รับการบูรณะซ่อมแซมเมื่อปี ค.ศ. 186? เนื่องจากถูกไฟไหม้? แต่ปัจจุบันเหลือแต่ซากโครงร่างที่ยังคงงดงามให้ได้ศึกษากันต่อไป

 

อนุสาวรีย์เทพเจ้าซีอุส (จูปีเตอร์)แห่งโอลิมเปีย? (The Statue of Zeus (Jupeter) at? Olympia)??
??????
??????? อนุสาวรีย์เทพเจ้าซีอุสหรือจูปีเตอร์แห่งเมืองโอลิมเปีย? ประเทศกรีซ? สร้างขึ้นโดยปฎิมากรนามว่า ฟีดีอัส? ในช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 53-111เป็นอนุสาวรีย์สลักด้วยงาช้างรูปเทพเจ้าซีอุสประทับนั่งบัลลังก์? สูงประมาณ? 40? ฟุต?? พระหัสถ์ขวาถือรูปจำลองเทพแห่งชัยชนะ? (A Small Figure of Victory)??? พระหัสถ์ซ้ายถือคธา??? ฉลองพระองค์และเครื่องประดับทำด้วยทองคำ
ล้วน? ชาวกรีกโบราณให้ความเคารพนับถือว่าเป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง? แต่ปัจจุบันได้พัง
ทลายสูญหายไปหมดเนื่องจากแผ่นดินไหว? ยังคงมีหลักฐานเหลือไว้แต่เพียงในภาพวาดและใน
เหรียญโบราณเท่านั้น


?
อนุสาวรีย์โคโลสซูสแห่งเกาะโรดส์ (The Colossus of Rhodes)


 

อนุสาวรีย์โคโลสซูสหรือเทพเจ้าอพอลโล (Apollo)? เป็นเทวรูปที่หล่อขึ้นด้วยทองคำสำริดในท่ายืน? ตั้งอยู่ที่เมืองโรดส์? ประเทศกรีซ? สูงประมาณ? 120? ฟุต? สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 300
ปีก่อนคริสต์ศักราช?? โดยกษัตริย์ชาเรสแห่งลินดุส? (chares of Lindus)? ใช้เวลาในการก่อ
สร้างประมาณ? 12? ปี? แต่พังทลายลงหลังจากก่อสร้างได้ประมาณ? 60? ปี? เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ? 224? ปีก่อนคริสต์ศักราช? และไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นเวลาประมาณ? 900? ปี
จนกระทั่งในราวคริสต์ศตวรรษที่? 10? ชาวเมืองซาราเซนส์ได้ทำการซื้อเศษทองสำริดของ
อนุสาวรีย์? เพื่อนำไปหล่อทำอาวุธสงครามจนหมดสิ้น? เทวรูปขนาดใหญ่ยืนคร่อมปากอ่าวให้เรือ
ลอดผ่านไปมาแห่งนี้? จึงไม่เหลือแม้แต่เศษชิ้นส่วนของความยิ่งใหญ่ไว้เลย
สุสานมุสโซเลียมแห่งฮาลิคานาสซัส (The? Mausoleum? at Halicarnassus)


????

?

สุสานมุสโซเลียม? สร้างขึ้นโดยพระนางอาเตมีเชีย? พระมเหสีของกษัตริย์มุสโซลุส (Mausolus) แห่งคาเรีย? เพื่อเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์มุสโซลุสหลังจากที่พระองค์สวรรคตเมื่อประมาณ? 353? ปีก่อนคริสต์ศักราช? ตั้งอยู่ที่เมืองฮาลิคานาสซัสหรือเมืองซาเรีย?? ในประเทศอิหร่านปัจจุบัน?? ตัวสุสานสูงประมาณ? 135? ฟุต?? ความยาวฐานโดยรอบ? 460? ฟุต?? สร้างด้วยหินอ่อนล้วน?? หลังคาชั้นบนสุดเป็นฐานสี่เหลี่ยมมีรูปแกะสลักของพระเจ้ามุสโซลุสประทับราชรถ
เทียมม้าอย่างสง่างาม?? แต่ต่อมาราวคริสต์ศตวรรษที่ 12 - 13? ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้น?? ทำให้สุสานพังทลายลงมา?? ปัจจุบันจึงคงเหลือแต่ซากปรักหักพังบางส่วนที่พิพิธภัณฑ์แห่งอังกฤษเก็บ
อนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังศึกษากันต่อไป

 

ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย (The Pharos (Lighthouse) of Alexandria)?
??????

ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย? ตั้งอยู่บนเกาะฟาโรสริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน? ณ
เมืองอเล็กซานเดรีย? ประเทศอียิปต์?? สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ? 270? ปีก่อนคริสต์ศักราช?? ในสมัยของพระเจ้าปโตเลมีที่ 2 (Ptolemy II )?? โดยสถาปนิกชาวกรีกนามว่า? โซสเตรโตส (Sostratos)?? ตัวประภาคารสูงประมาณ? 200 - 600? ฟุต?? สร้างด้วยหินอ่อนสลักลวดลายวิจิตรบรรจงมาก?? มีบันไดวนเป็นทางขึ้นไปสู่ยอดประภาคาร?? ซึ่งมีตะเกียงขนาดใหญ่ส่องแสง
สว่างเห็นได้ชัดในยามค่ำคืน?? ทำให้อเล็กซานเดรียเป็นเมืองท่าที่งดงามยิ่งนัก?? แต่ในศตวรรษที่ 13 ประภาคารฟาโรสได้พังทลายลงเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหว
?


คัดลอกจาก http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no02-07/old.html


?

Last Updated on Saturday, 18 April 2009 14:03
 

Comments  

 
0 #2 ญาดา แสนโท 2012-09-20 20:11
อยากไปจัง
Quote
 
 
-1 #1 จีราวรรณ แย้มทุ่ง 2012-01-31 10:09
เรื่องนี้ทำให้ร ู้เกี่ยวกับสิ่ง มหัศจรรรย์ของโล กค่ะ น่ารักอ่ะ
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

โฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจของท่าน

 

กด Like ไว้ มีอะไรใหม่ เราแจ้งคุณก่อนใคร

ความเห็นของผู้อ่าน บทความต่างๆ ที่เข้ามาล่าสุด

รวมเรื่องราว ปี 2012

สำรวจความเห็น

คุณดู GraceZone จากมุมไหนของโลก