ขอเชิญร่วมงานฟื้นฟู โดยอาจารย์นายแพทย์วรุณ และ อาจารย์ดารารัตน์ เลาหประสิทธิ์

ศิษยาภิบาลอาวุโส New Hope International Church

จัดที่จังหวัด นครราชสีมา

โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 เริ่มเวลา 18.30 น.

พุธที่ 18 ตุลาคม 2017 เริ่มเวลา 9.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel : 094-067-3913