3 มี 3 ระวัง ซึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติ พระคัมภีร์สัญญาว่า เราจะได้รับพระพรและปลอดภัย ไม่ว่าในยามที่เราตื่นหรือนอนหลับ

บทเรียน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
“ทางแห่งสติปัญญา” สภษ.3:21-35 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017 คริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิต

 
 

เสียงคำสอน MP3

Download

 

ดูภาพและฟังเสียงบน Youtube


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
Youtube : www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : www.Facebook.com/DrKerMinistry