คนทั่วไปพวกเขาไม่สนใจว่าคุณจะรู้พระคัมภีร์มากแค่ไหน แต่สนใจว่าชีวิตของคุณสำแดงผลของพระวิญญาณมากเพียงใด

คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
“เกิดผลพระวิญญาณ” กท.5:16-26 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017 คริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิต

เสียงคำสอน MP3

Download

 

ดูภาพและฟังเสียงบน Youtube


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
Youtube : www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : www.Facebook.com/DrKerMinistry