ขอเชิญร่วมงานฟื้นฟู โดยอาจารย์นายแพทย์วรุณ และ อาจารย์ดารารัตน์ เลาหประสิทธิ์

ศิษยาภิบาลอาวุโส New Hope International Church

จัดที่จังหวัด นครศรีธรรมราช

โรงแรมทวินโลตัส  ห้องบงกชรัตน์ 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2017  เริ่มเวลา  18.30 น.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2017 เริ่มเวลา 9.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel : 094-067-3913