คำเทศนาในวันฉลองการกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย ตอนที่ 10 พระเยซูทรงไถ่ฉันให้เป็นไท โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

...

Read More