พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา ตอนที่ 6 ใครคือผู้เลี้ยงแกะจอมปลอม โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

...

Read More