คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่2 พระเจ้าประทานสิ่งสารพัด ตอนหนึ่ง โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่2 พระเจ้าประทานสิ่งสารพัด ตอนหนึ่ง...

Read More