Select Page

Category: หมวดคำเทศนา-คำสอน

คำสอนเรื่อง กุญแจเปิดสวรรค์ : 6 นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง(2) โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจเปิดสวรรค์ : 6 นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง(2)...

Read More

คำสอนเรื่อง คำหนุนใจจากสวรรค์ : 6 ให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์และเกิดผล โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 6 ให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์และเกิดผล...

Read More

คำสอนเรื่อง ทูตสวรรค์ ตอนที่ 2 ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณที่มีฤทธิ์เดช โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณที่มีฤทธิ์เดช...

Read More

คำสอนเรื่อง ทูตสวรรค์ ตอนที่ 1 พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 1 พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์...

Read More

คำสอนเรื่อง สุขภาพดีจากพระเจ้า ตอนที่ 6 ดำเนินชีวิตด้วยความรักและให้อภัย โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 ดำเนินชีวิตด้วยความรักและให้อภัย...

Read More

คำเทศนา “สัจจะทำให้เป็นไท” ยน.8:31-32 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ข้าพเจ้าเชื่อ ถ้าพระเยซูทรงทำให้เราเป็นไท เราก็จะเป็นไทอย่างแท้จริง คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์...

Read More

คำแนะนำในการรับใช้ จากอาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์ : ตอนที่ 41 เป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ

41 เป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ...

Read More

คำสอนเรื่อง กุญแจเปิดสวรรค์ : ตอนที่ 5 นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจเปิดสวรรค์ : 5 นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง...

Read More

ถามตอบคำถาม เกี่ยวกับ “การพนัน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ถามตอบคำถาม เกี่ยวกับ “การพนัน”(2นาที) วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน.2016...

Read More

คำเทศนา “ไม่มีรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้” ยน.15:12-17 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ถ้าเพียงแต่เราจะเชื่อและรับเอา ความรักที่ยิ่งใหญ่นี้...

Read More

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ :10 ให้เกียรติและเคารพพระวิญญาณ ตอนสอง โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 10 ให้เกียรติและเคารพพระวิญญาณ ตอนสอง...

Read More

คำพยานชีวิต ตอนที่ 25 พระเจ้าทรงแสนดีต่อฉัน โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำพยานชีวิต ตอนที่ 25 พระเจ้าทรงแสนดีต่อฉัน...

Read More
Loading

ติดตามเราทาง Facebook

มีอะไรมาใหม่บ้าง

เมนูแยกตาม หมวด-หมู่

>> ผู้ให้การสนับสนุน <<

477internet

jaisamarn-gz-ads

varunrevival-gz-ads

dr-ker-gz-ads
rmcbkk_logo
james7-gz-ads destiny-gz-ads helpthailand-gz-ads theloveofgod-gz-ads

kgc-gz-ads
zgen-gz-ads

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • User Online: 3
  • Today Visit: 1125
  • Yesterday Visit: 2343
  • Week Visit: 11348
  • Month Visit: 34293
  • Total Visit: 89110