คำสอนชุด “ความเชื่อ” ตอนที่09 ฉันเชื่อว่าแม้ขณะนี้พระเจ้าทำได้ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ความเชื่อ” 09 ฉันเชื่อว่าแม้ขณะนี้พระเจ้าทำได้...

Read More