Select Page

Category: วันต่อวันกับพระเจ้า

รู้จักพระเจ้าได้ทางพระเยซู ( ยน.17:25) “เมื่อเราเชื่อวางใจในถ้อยคำที่พระเยซูได้ตรัสกับเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:25) { รู้จักพระเจ้าได้ทางพระเยซู }...

Read More

ทรงอยากให้เห็นกับตา ( ยน.17:24) “เราควรภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นคนของพระเยซู “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์  ( ยน.17:24) { ทรงอยากให้เห็นกับตา }...

Read More

บุตรที่รักของพระเจ้า ( ยน.17:23) “เมื่อเรารักกัน เพราะรับรักนั้นมา เราจึงให้รักนั้นต่อกันและกัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:23) { บุตรที่รักของพระเจ้า }...

Read More

รับเกียรติเพื่อเป็นหนึ่ง ( ยน.17:22) “จะทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:22) { รับเกียรติเพื่อเป็นหนึ่ง }...

Read More

ทรงอธิษฐานเพื่อเรา ( ยน.17:20) “เราเป็นคนของพระเยซูแล้ว ด้วยการเชื่อวางใจในพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:20) { ทรงอธิษฐานเพื่อเรา }...

Read More

เพื่อเราจะบริสุทธิ์ ( ยน.17:19) “เพื่อ ให้มีชัยเหนือการทดลอง พ้นจากกับดักของบาป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:19) { เพื่อเราจะบริสุทธิ์ }...

Read More

ภารกิจ ( ยน.17:18) “เราใช้ศักยภาพของเราที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อทำภารกิจของพระเจ้ามากเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:18) { ภารกิจ }...

Read More

แยกออกเพื่อพระเจ้า ( ยน.17:17) “คนของพระเจ้าจะเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:17) { แยกออกเพื่อพระเจ้า }...

Read More

ขอให้พ้นจากความชั่วร้าย ( ยน.17:15) “เราไม่อาจผ่านพ้นไปได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:15) { ขอให้พ้นจากความชั่วร้าย }...

Read More

คนของสวรรค์ ( ยน.17:14) “เมื่อเราเป็นคนของสวรรค์ เราจะประพฤติแบบคนของสวรรค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:14) { คนของสวรรค์ }...

Read More
Loading

ติดตามเราทาง Facebook

มีอะไรมาใหม่บ้าง

เมนูแยกตาม หมวด-หมู่

>> ผู้ให้การสนับสนุน <<

477internet

jaisamarn-gz-ads

varunrevival-gz-ads

dr-ker-gz-ads
rmcbkk_logo
james7-gz-ads destiny-gz-ads helpthailand-gz-ads theloveofgod-gz-ads

kgc-gz-ads
zgen-gz-ads

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • User Online: 3
  • Today Visit: 42
  • Yesterday Visit: 814
  • Week Visit: 4075
  • Month Visit: 15175
  • Total Visit: 645236