Select Page

Category: วันต่อวันกับพระเจ้า

ไม่มีที่ว่างในหัวใจ ( ยน.8:37) “ที่เดียวที่พระเยซูสมควรอยู่ คือ บนบัลลังก์ในหัวใจของเรา ไม่ใช่เพียงแค่เศษเสี้ยวของที่ว่างเหลือๆในหัวใจของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:37) { ไม่มีที่ว่างในหัวใจ }...

Read More

เป็นไทอย่างแท้จริง ( ยน.8:36) “เมื่อพระเยซูทำให้เราเป็นไท เราจะเป็นไทอย่างแท้จริง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:36) { เป็นไทอย่างแท้จริง }...

Read More

พระเจ้าเท่านั้นที่พึ่งได้ ( ยน.8:35) “เราพึ่งพระเจ้ามากแค่ไหนในชีวิตแต่ละวันของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:35) { พระเจ้าเท่านั้นที่พึ่งได้ }...

Read More

ทาสของบาป( ยน.8:34) “เมื่อเผชิญหน้ากับการทดลองให้ทำบาป จงถ่อมใจลง อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:34) { ทาสของบาป }...

Read More

ไม่ได้เป็นทาสนี่นา ( ยน.8:33) “พระเยซูจะทรงช่วยเราให้เป็นอิสระ เป็นไทอย่างแท้จริง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:33) { ไม่ได้เป็นทาสนี่นา }...

Read More

สัจจะทำให้เป็นไท ( ยน.8:32) “วันนี้ “เรารู้จักสัจจะ” จริงๆหรือเปล่า?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:32) { สัจจะทำให้เป็นไท } แนวคิด :...

Read More

สาวกอย่างแท้จริง ( ยน.8:31) “ได้เวลาเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูแล้ว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:31) { สาวกอย่างแท้จริง }...

Read More

เป็นงั้นไป!!! ( ยน.8:30) “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:30) { เป็นงั้นไป!!! }...

Read More

ไม่มีทรงทิ้งเราไว้ลำพัง ( ยน.8:29) “พระบิดาไม่มีวันทอดทิ้งเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:29) { ไม่มีทรงทิ้งเราไว้ลำพัง }...

Read More

แล้วท่านก็จะรู้ ( ยน.8:28) “พระเจ้าพร้อมที่จะเปิดเผยพระองค์เองแก่เรามากขึ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:28) { แล้วท่านก็จะรู้ }...

Read More

ทำไมไม่เข้าใจ? ( ยน.8:27) “การเข้าใจพระคำของพระเจ้า จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:27) { ทำไมไม่เข้าใจ? }...

Read More
Loading

ติดตามเราทาง Facebook

มีอะไรมาใหม่บ้าง

เมนูแยกตาม หมวด-หมู่

>> ผู้ให้การสนับสนุน <<

477internet

jaisamarn-gz-ads

varunrevival-gz-ads

dr-ker-gz-ads
rmcbkk_logo
james7-gz-ads destiny-gz-ads helpthailand-gz-ads theloveofgod-gz-ads

kgc-gz-ads
zgen-gz-ads

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • User Online: 0
  • Today Visit: 402
  • Yesterday Visit: 670
  • Week Visit: 5413
  • Month Visit: 20406
  • Total Visit: 378684