Select Page

Category: วันต่อวันกับพระเจ้า

เชื่ออย่างเข้าใจ (ยน. 2:8-22) “พระคำของพระเจ้า ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะเชื่อได้อย่างไร”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:8-22){ เชื่ออย่างเข้าใจ }...

Read More

อยากให้พระเจ้าสำแดงเช่นใด? (สดด. 18:25-26) “อาหารว่างวันนี้ รับ“พระเมตตา” หรือ “ไม้เรียว” ดีครับ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (สดด. 18:25-26){ อยากให้พระเจ้าสำแดงเช่นใด? }...

Read More

ยังคงสรรเสริญ (สดด. 71:14) “เปลี่ยนเสียงบ่น เสียงโอดครวญ เสียงท้อแท้หมดกลังใจ เป็นเสียงสรรเสริญพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (สดด. 71:14) { ยังคงสรรเสริญ }...

Read More

ขึ้นกับพระเจ้า (สดด. 104:27-30) “ชีวิตของเรา ขึ้นกับพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (สดด. 104:27-30){ ขึ้นกับพระเจ้า }...

Read More

สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย (ลก. 16:1-13) “วันนี้ เราใช้ เวลา เงินทอง ความสามารถ โอกาสที่มี สิ่งของที่มี เพื่อ งานของพระเจ้ามากน้อยเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 16:1-13){ สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย }...

Read More

พระเยซูช่วยได้ (กจ. 9:32-35) “คนมากมายจำเป็นต้องได้ยินคำพูดที่เพิ่มเติมความเชื่อของพวกเขาจากปากของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 9:32-35){ พระเยซูช่วยได้ }...

Read More

(รม. 3:9-20){ ชั่วอย่างเนียน } “เราก็เป็นคนบาปชั่ว ผู้ต้องการรับการอภัยจากพระเจ้าเหมือนกัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 3:9-20){ ชั่วอย่างเนียน }...

Read More

เท้า (ยน. 13:12-20) “ปฏิบัติต่อเขาด้วยความถ่อมใจ เท่ากับกำลังกระทำต่อพระเยซูนั่นเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 13:12-20) { เท้า }...

Read More

รับใช้พระเจ้า (ฮบ. 9:13-14) “เราก็มาทำสิ่งดี สิ่งที่พระเยซูชื่นใจ มารับใช้พระเยซูผู้แสนดีของเรากันดีกว่า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฮบ. 9:13-14) { รับใช้พระเจ้า }...

Read More

แผนของพระเจ้า (2พศด. 34:1-7) “อย่ามัวแต่กลัว มัวกังวล กับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ เพราะ ทั้งหมดอยู่ในแผนของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (2พศด. 34:1-7) { แผนของพระเจ้า }...

Read More

ระวังตัวให้ดี!!! คนมั่งมี (ยก. 5:1-6) “การได้มาซึ่งเงินทองของเราชอบธรรมหรือไม่?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยก. 5:1-6){ ระวังตัวให้ดี!!! คนมั่งมี }...

Read More
Loading

ติดตามเราทาง Facebook

มีอะไรมาใหม่บ้าง

เมนูแยกตาม หมวด-หมู่

>> ผู้ให้การสนับสนุน <<

477internet

jaisamarn-gz-ads

varunrevival-gz-ads

dr-ker-gz-ads
rmcbkk_logo
james7-gz-ads destiny-gz-ads helpthailand-gz-ads theloveofgod-gz-ads

kgc-gz-ads
zgen-gz-ads

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • User Online: 0
  • Today Visit: 105
  • Yesterday Visit: 2455
  • Week Visit: 8038
  • Month Visit: 42120
  • Total Visit: 125527