Select Page

Category: วันต่อวันกับพระเจ้า

เดิมพันแสนแพง…แต่คุ้ม ( ยน.4:47) “วันนี้ เราคิดว่าพระเยซูเป็นทางออกเดียวของเราหรือยัง หรือยังมีทางอื่นอีกหากพระองค์ไม่ช่วย?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:47) { เดิมพันแสนแพง…แต่คุ้ม }...

Read More

ยินดีต้อนรับพระเยซู ( ยน.4:46) “วันนี้ เรายินดีต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตจริงๆหรือเปล่า?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:46) { ยินดีต้อนรับพระเยซู }...

Read More

เกิดผลดีในเวลาต่อมา ( ยน.4:45) “สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้ามอบโอกาสแก่เราในวันนี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:45) { เกิดผลดีในเวลาต่อมา }...

Read More

ไม่ได้รับการต้อนรับ ( ยน.4:44) “เมื่อประตูหนึ่งปิดในการรับใช้พระเจ้า ให้สังเกตดีๆเพราะมีอีกประตูหนึ่งกำลังเปิดออก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:44) { ไม่ได้รับการต้อนรับ }...

Read More

ก้าวต่อไป ( ยน.4:43) “เราควรคอยถามพระเจ้าอยู่เสมอ ว่า “พระองค์ทรงประสงค์ให้เราทำอะไร อย่างไรต่อไป””

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:43) { ก้าวต่อไป }...

Read More

ขอบคุณหญิงที่บ่อน้ำ ( ยน.4:42) “วันนี้ เราได้พบกับพระเยซูอย่างแท้จริงหรือยัง?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:42) { ขอบคุณหญิงที่บ่อน้ำ }...

Read More

วางใจเพราะพระคำ ( ยน.4:41) “การมีประสบการณ์กับพระคำของพระเจ้า เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สำหรับการเพิ่มความเชื่อวางใจในพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:41) { วางใจเพราะพระคำ }...

Read More

เหตุผลร้อยแปด ( ยน.4:40) “ใครจะคิดอย่างไรก็เราก็ช่างเขา ไม่สำคัญ พระบิดารู้สึกอย่างไรกับการกระทำของเราในวันนี้ต่างหากที่สำคัญ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:40) { เหตุผลร้อยแปด }...

Read More

คำพยานเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ( ยน.4:39) “กล่าวคำพยานถึงสิ่งที่พระเยซูทรงทำแก่เรา ที่เหลือเป็นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:39) { คำพยานเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ }...

Read More

ร่วมตรากตรำ ( ยน.4:38) “วันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:38) { ร่วมตรากตรำ }...

Read More

คนหว่าน-คนเกี่ยว ( ยน.4:37) “หน้าที่สำคัญของเราวันนี้ คือ ต้องเริ่มหว่าน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:37) { คนหว่าน-คนเกี่ยว }...

Read More

เวลาแห่งการเก็บเกี่ยว ( ยน.4:36) “วันนี้ เป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว จิตวิญญาณของผู้คนให้เข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์  ( ยน.4:36) { เวลาแห่งการเก็บเกี่ยว }...

Read More
Loading

ติดตามเราทาง Facebook

มีอะไรมาใหม่บ้าง

เมนูแยกตาม หมวด-หมู่

>> ผู้ให้การสนับสนุน <<

477internet

jaisamarn-gz-ads

varunrevival-gz-ads

dr-ker-gz-ads
rmcbkk_logo
james7-gz-ads destiny-gz-ads helpthailand-gz-ads theloveofgod-gz-ads

kgc-gz-ads
zgen-gz-ads

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • User Online: 0
  • Today Visit: 273
  • Yesterday Visit: 491
  • Week Visit: 3754
  • Month Visit: 14804
  • Total Visit: 229567