Select Page

Category: วันต่อวันกับพระเจ้า

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ( ยน12:28) “เราจะขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:28) { ถวายเกียรติแด่พระเจ้า }...

Read More

เพราะพระองค์ทรงรักเรา ( ยน12:27) “ที่พระเยซูต้องเผชิญกับช่วงเวลาเช่นนี้ เพราะว่าพระเยซูทรงรักฉัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:27) { เพราะพระองค์ทรงรักเรา }...

Read More

ผู้ปรนนิบัติพระเยซู ( ยน12:26) “การเชื่อฟัง การถ่อมใจ การเสียสละ นั่นคือการรับใช้พระเจ้าที่แท้จริง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:26) { ผู้ปรนนิบัติพระเยซู }...

Read More

จงเกลียดชีวิตของตนในโลกนี้ ( ยน12:25) “หากเราไม่ยอมเกลียดชีวิตในโลกนี้ในวันนี้ เราจะไม่สามารถรักษาชีวิตนิรันดร์ไว้ได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:25) { จงเกลียดชีวิตของตนในโลกนี้ }...

Read More

เมล็ดพืชที่เปื่อยเน่า ( ยน12:24) “การสูญเสียนั้นจะกลับนำการได้รับที่ยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:24) { เมล็ดพืชที่เปื่อยเน่า }...

Read More

ถึงเวลาแล้ว ( ยน12:23) “แค่ยึดความเชื่อไว้มั่น ที่เหลือยกเวลาและวิธีการให้เป็นของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:23) { ถึงเวลาแล้ว }...

Read More

ฟีลิป-อันดรูว์ ( ยน12:22) “จงสัตย์ซื่อในสิ่งที่ได้รับมอบไว้แล้วนั้นเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:22) { ฟีลิป-อันดรูว์ }...

Read More

ฟีลิปแห่งเบธไซดา ( ยน12:21) “เงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆ เราจะเห็นผู้คนรอบๆตัวเราที่พวกเขาปรารถนาผู้ช่วยให้รอด แต่พวกเขาหาไม่พบ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:21) { ฟีลิปแห่งเบธไซดา }...

Read More

คนกรีกผู้แสวงหาพระเจ้า ( ยน12:20) “เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า มีสิทธิพิเศษที่จะเข้าใกล้ชิดสนิทพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:20) { คนกรีกผู้แสวงหาพระเจ้า }...

Read More

ประจักษ์พยาน ( ยน12:17) “ก็ไม่ใช่บังเอิญเช่นกัน ที่เรา พบเจอเหตุการณ์ของวันนี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:17) { ประจักษ์พยาน }...

Read More
Loading

ติดตามเราทาง Facebook

มีอะไรมาใหม่บ้าง

เมนูแยกตาม หมวด-หมู่

>> ผู้ให้การสนับสนุน <<

477internet

jaisamarn-gz-ads

varunrevival-gz-ads

dr-ker-gz-ads
rmcbkk_logo
james7-gz-ads destiny-gz-ads helpthailand-gz-ads theloveofgod-gz-ads

kgc-gz-ads
zgen-gz-ads

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • User Online: 0
  • Today Visit: 3631
  • Yesterday Visit: 711
  • Week Visit: 9076
  • Month Visit: 27531
  • Total Visit: 525031