Select Page

Category: วันต่อวันกับพระเจ้า

ข่าวประเสริฐ (ยน. 3:16) “ข่าวแสนประเสริฐนี้ เมื่อเราได้รับแล้ว อย่าแอบเก็บเอาไว้คนเดียว รีบเอาไปแบ่งให้คนอื่นด้วย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:16) { ข่าวประเสริฐ } [แนวคิด] :...

Read More

มีชีวิตนิรันดร์ (ยน. 3:15) “เราผู้วางใจในพระเยซูสำหรับการรอดพ้นบาปของเรา จะพ้นบาป พ้นความตายนิรันดร์ แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์อย่างแน่นอน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:15) { มีชีวิตนิรันดร์ }...

Read More

ถูกยกขึ้นเพื่อช่วยเรา (ยน. 3:14) “เมื่อเราสำนึกผิด แล้วมาหาพระเยซู ทุกครั้งเราจะได้รับการอภัยเสมอ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:14) { ถูกยกขึ้นเพื่อช่วยเรา }...

Read More

ผู้มาจากสวรรค์ (ยน. 3:13) “เชิญพระคำของพระเจ้าขึ้นมาอ่าน เพื่อเรียนรู้ความล้ำลึกนั้นกัน ฟรีๆได้เลย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:13) { ผู้มาจากสวรรค์ }...

Read More

เชื่อได้อย่างไร? (ยน. 3:12) “สิ่งที่เราพบเจอวันนี้ พระเจ้าส่งเข้ามาเพื่อพัฒนาความเชื่อของเรา เพื่อเราจะสามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้มากยิ่งๆขึ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:12) { เชื่อได้อย่างไร? }...

Read More

หาว่าพระเยซูโกหก (ยน. 3:11) “วันนี้ เราเชื่อสิ่งที่พระเยซูกล่าวไว้หรือเปล่า? “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:11) { หาว่าพระเยซูโกหก }...

Read More

ข้าพเจ้าเชื่อ (ยน. 3:9-10) “เราผู้มีพระเยซูคริสต์อยู่เคียงข้าง เราจะเผชิญเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่นี้ อย่างไร?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:9-10) { ข้าพเจ้าเชื่อ }...

Read More

การทำงานของพระวิญญาณ (ยน. 3:8) “วันนี้ เราใส่ใจ สนใจ การสอน,การเตือนของพระวิญญาณมากน้อยเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:8) { การทำงานของพระวิญญาณ }...

Read More

ต้องเกิดใหม่ (ยน. 3:7) “การเกิดใหม่ ไม่อาจเข้าใจด้วยสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:7) { ต้องเกิดใหม่ }...

Read More

เกิดจากพระวิญญาณ (ยน. 3:6) “วันนี้ เราเคารพ ให้เกียรติ และเชื่อฟังพระวิญญาณ มากแค่ไหน?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:6) { เกิดจากพระวิญญาณ }...

Read More

น้ำและพระวิญญาณ (ยน.3:4-5) “เราวางใจในพระเยซูสำหรับการรอดพ้นบาปของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน.3:4-5) { น้ำและพระวิญญาณ }...

Read More
Loading

ติดตามเราทาง Facebook

มีอะไรมาใหม่บ้าง

เมนูแยกตาม หมวด-หมู่

>> ผู้ให้การสนับสนุน <<

477internet

jaisamarn-gz-ads

varunrevival-gz-ads

dr-ker-gz-ads
rmcbkk_logo
james7-gz-ads destiny-gz-ads helpthailand-gz-ads theloveofgod-gz-ads

kgc-gz-ads
zgen-gz-ads

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • User Online: 0
  • Today Visit: 39
  • Yesterday Visit: 494
  • Week Visit: 4370
  • Month Visit: 16854
  • Total Visit: 198292