Select Page

Category: อจ.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คำเทศนา “บาปซ่อนเร้น” ยชว.7:1-8:29 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“หากเราไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆ ความสัตย์ซื่อของเราจะอัปปางลง...

Read More

คำเทศนา “หนึ่งใจเดียวกัน” กจ.2:1-4 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

กุญแจสำคัญ ทั้งก่อนและหลัง การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพ็นเทคอส คือ...

Read More

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 18:19-19:2” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ความเป็นความตาย ไม่ได้อยู่ที่โชคดีหรือโชคร้าย เก่งหรือไม่เก่ง แต่อยู่ลิ้นของเรา ”...

Read More

คำเทศนา “ทำไมถึงต้องเป็นเรา?” ยน.9:1-41 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วย? ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยฉัน...

Read More

บทเรียน “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด” อฟ.6:10-18 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

จง​รับ​ยุทธ​ภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​ท่าน​จะ​สา​มารถ​ต่อ​สู้​ใน​วันอัน​ชั่ว​ร้ายนี้​ได้...

Read More

คำเทศนา “เกิดผลพระวิญญาณ” กท.5:16-26 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คนทั่วไปพวกเขาไม่สนใจว่าคุณจะรู้พระคัมภีร์มากแค่ไหน...

Read More

คำเทศนา “การปราชัยของความตาย” 1คร. 15:51-58 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

โดยทางพระเยซูคริสต์ ความตายก็ถูกกลืนถึงความปราชัยแล้ว คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์...

Read More

บทเรียน “ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

บทเรียน “ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 2...

Read More

คำเทศนา “เริ่มชีวิตใหม่” ยน.3:1-15 (เทศนารอบแรก) โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

พระเยซูต้องการทำปาฏิหารย์ในชีวิตของคุณ ถ้าไม่มีปาฏิหารย์ เชิญมารับเอา ถ้ามีแล้วทำหายไป...

Read More

คำเทศนา “ดำเนินตามพระวิญญาณ” กท.5:16-18 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

พระเจ้ามีจริง มีพระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดอยู่จริง คือพระองค์เองผู้สร้างกัลปจักรวาล...

Read More

คำเทศนา “พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รัก” (ยน.14:15-17) โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเยซูทรงสัญญาว่า จะทูลขอพระบิดา ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง...

Read More
Loading

ติดตามเราทาง Facebook

มีอะไรมาใหม่บ้าง

เมนูแยกตาม หมวด-หมู่

>> ผู้ให้การสนับสนุน <<

477internet

jaisamarn-gz-ads

varunrevival-gz-ads

dr-ker-gz-ads
rmcbkk_logo
james7-gz-ads destiny-gz-ads helpthailand-gz-ads theloveofgod-gz-ads

kgc-gz-ads
zgen-gz-ads

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • User Online: 0
  • Today Visit: 38
  • Yesterday Visit: 494
  • Week Visit: 4369
  • Month Visit: 16853
  • Total Visit: 198291