Select Page

มีอะไรมาใหม่

อัพเดท เรื่องราวใหม่ๆ ใน Gracezone ได้ตรงนี้ก่อนเลย

คำสอน เทศนา จากอาจารย์ท่านต่างๆ

 • อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์
 • อจ.เฮนรี่ มาดาวา
 • อจ.นาธาน กอนไม
 • อจ.เจริญ ยธิกุล

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 19 พระเจ้าประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

19 พระเจ้าประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า...

 • อจ.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
 • อจ.ศิริพร สุกัญจนสิริ
 • อจ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
 • นพ. ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์

คำเทศนา “วันแห่งการพิพากษา “ 2คร.5:10 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เพราะ​ว่า​เรา​ทุก​คน​จำเป็น​ต้อง​ปรา​กฏ​ตัว​ต่อ​หน้า​บัล​ลังก์​ของ​พระ​คริสต์...

Healing : 16 การปลดปล่อย ตอนที่1

สอนโดย อาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) และ อาจารย์ศิริพร สุกัญจนสิริ (อ.ใหญ่) ฟังเสียง MP3...

กล้าดำเนินชีวิตที่แตกต่าง โดย นพ. ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์

คำสอน เรื่อง กล้าดำเนินชีวิตที่แตกต่าง สอนโดย นพ. ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ เมื่อวันที่ 1/11/2015 ที่...

บทความคริสเตียน

ศึกษาพระคริสตธรมคัมภีร์

ยุคสุดท้าย

รักอิสราเอล

ศึกษาพระคริสตธรมคัมภีร์

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 18 : พ้นจากมโนธรรมฟ้องผิด” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ตราบใดที่เรายังมีมโนธรรมที่ฟ้องผิด เราไม่อาจเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้” บทเรียน...

ติดตามเราทาง Facebook

มีอะไรมาใหม่บ้าง

เมนูแยกตาม หมวด-หมู่

>> ผู้ให้การสนับสนุน <<

477internet

jaisamarn-gz-ads

varunrevival-gz-ads

dr-ker-gz-ads
rmcbkk_logo
james7-gz-ads destiny-gz-ads helpthailand-gz-ads theloveofgod-gz-ads

kgc-gz-ads
zgen-gz-ads

สถิติผู้เยี่ยมชม

 • User Online: 1
 • Today Visit: 831
 • Yesterday Visit: 822
 • Week Visit: 5705
 • Month Visit: 19044
 • Total Visit: 249419